HENÜZ İADEM YAPILMADI SEBEBİ NEDİR ?
Başkanlığımıza ulaşan başvurular değerlendirilerek öncelikle herhangi bir eksiği veya sorunu olmayan başvurular sonuçlandırılmıştır. Bu kapsamda 31.12.2013 tarihi itibariyle mevcut başvuruların büyük bir kısmı sonuçlandırılmıştır. Kalan başvurular ise;

 • Dilekçede isim-imza, paranın yatırılacağı Banka, Banka Şubesi, Iban no, iletişim adresi-telefonu bilgilerinin eksik ya da yanlış verilmesi

 • Dilekçe ekinde bulunması gereken belgelerin (Bes/Hayat sözleşmesi ile ilgili emeklilik şirketinden alınacak döküm, gerekiyorsa vekâletname, veraset ilamı veraset intikal vergisi borcunun olmadığına dair yazı vb.) bulunmaması

 • Başka emeklilik şirketinden ya da hayat poliçesinden aktarım yapılan sözleşmeler

 • Hak sahibi dışındaki kişilerin başvuru yapması

 • Başvuru dilekçelerine ekli sigorta şirketi dokümanları ile kayıtlarımızdaki mevcut bilgiler arasındaki uyumsuzluk

 • Başvuru talebinin ilgili kanunda belirtilen süreden önce ya da sonra yapılması

 • 29.08.2012 tarihinden sonra bes/hayat sözleşmesinden çıkış yapılması nedeniyle kanun hükmünden yararlanma hakkı bulunmayan başvurular

 • Beş yıllık düzeltme zamanaşımı süresi geçtikten sonra başvuru yapılması(Örneğin: 2007 yılında Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlar için en son 31.12.2012 tarihi itibariyle zaman aşımı süresi dolmaktadır)

 • Mükerrer yapılan başvurular
  gibi nedenlerle henüz neticelendirilmemiştir. Bu şekilde bekleyen başvuruların sonuçlandırılmasını teminen;

 • Başvuru sahibi ile telefon ya da yazışma yoluyla irtibat kurularak eksikler tamamlanmaya çalışılmaktadır.

 • Gerektiğinde başvuru sahibine bilgilendirme yazısı yazılmaktadır.

 • İlgili emeklilik şirketi ve diğer birimlerle gerekli yazışmalar yapılmaktadır.

 • Başka emeklilik şirketinden ya da hayat poliçesinden aktarım yapılan sözleşmelerde; aktarılan tutar ile aktarımın geldiği sözleşmedeki tutarların ayrıca değerlendirilmesi gerektiğinden doğru tutarın iade yapılabilmesi için her sözleşme için ayrıca hesaplamalar yapılarak iade işlemi gerçekleştirilmektedir.

 • Önceki bölümde koyu harfle belirtilen başvurular reddedilecek olup konu ile ilgili başvuru sahiplerine yazılı bilgi verilecektir.

İADE ALACAĞIMIN BİR KISMI VEYA TAMAMININ VERGİ BORCUMA MAHSUP EDİLDİĞİ SÖYLENDİ. ANCAK HERHANGİ BİR BORCUM YOK. BUNA NASIL İTİRAZ EDİP ALACAĞIMI ALABİLİRİM?
 
6183 Sayılı kanunun 23. Maddesi uyarınca, düzeltme aşamasında borç sorgulaması yapılarak sistemde kayıtlı borç tutarı kadar kesinti yapılmaktadır. Borçla ilgili detay bilgi, borç kaydı bulunan vergi dairelerinde olup itirazların ilgili vergi dairesine yapılması gerekmektedir. Bu borçlarla ilgili düzeltme konusunda Büyük Mükellefler Vergi Dairesinin herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. İlgili vergi dairesi yapacağı değerlendirme sonucu itirazı haklı görürse iade işlemini yapabilecektir.
 
MAHSUP İŞLEMİ YAPILDI DENİLMESİNE RAĞMEN HENÜZ BORCUMDAN DÜŞÜLMEMİŞ. YAPILAN MAHSUPLAR BORCUMDAN NE ZAMAN DÜŞECEK?
 
Düzeltme aşamasında borç sorgulaması yapılarak sistemde kayıtlı borç tutarı kadar kesinti yapılmaktadır. Yapılan kesinti muhasebeleştirilerek emanet hesabına alınmakta, daha sonra vergi dairesinden olan borçlara ayrı ayrı mahsup alındısı düzenlenmek suretiyle mahsup işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu durumda Bes iade ile ilgili başvuruların yoğunluğu ve mahsupla ilgili işlemlerin karmaşıklığı nedeniyle düzeltme ile mahsup arasındaki zaman aralığı uzayabilmektedir. Bu itibarla mahsup işlemi tarafımızca mutlaka yapılacağından borcun bulunduğu vergi dairesine tekrardan ödeme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Diğer Sorularınız İçin Tıklayınız