Engelliler İçin Vergi İndirimi Uygulaması

      İLETİŞİM TELEFONU : (212) 267 09 09 Dahili :245

 

      Kimler Engellilik İndiriminden Yararlanabilir?

 • engelli hizmet erbabı, 

 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı,

 • Serbest meslek erbabı olarak çalışan engelliler,

 • Ailesinde Engelli bulunan serbest meslek erbabı,

 • Basit usulde vergilendirilen engelliler,Engellilik indiriminden yararlanabilmektedir.

      Engellilik Dereceleri, İndirim Tutarları Ne Kadardır?

 • Gelir Vergisi Kanuna göre, çalışma gücünün
 • Asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli,
 • Asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli,

 • Asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır.

      Engelli sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle engellilik indirimi tutarları

 

Yıl İlgili Mevzuat

Birinci derece Engelliler için

(% 80)

İkinci derece Engelliler için

(% 60)

Üçüncü derece Engelliler için

(% 40)

2007 (259 Seri No.lu G.V.Tebliği) 570 TL 280 TL 140 TL
2008 (266 Seri No.lu G.V.Tebliği) 600 TL 300 TL 150 TL
2009 (270 Seri No.lu G.V.Tebliği) 670 TL 330 TL 160 TL
2010 (273 Seri No.lu G.V.Tebliği) 680 TL 330 TL 160 TL
2011 (278 Seri No.lu G.V.Tebliği) 700 TL 350 TL 170 TL
2012 (280 Seri No.lu G.V.Tebliği) 770 TL 380 TL 180 TL
2013 (284 Seri No.lu G.V.Tebliği) 800 TL 400 TL 190 TL

 

Bu tutarlar, Engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabının aylık tevkifat   matrahından,   Serbest Meslek faaliyetinde bulunan engelliler ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabının ve Basit usulde vergilendirilenlerin yıllık beyan edilecek gelirlerinden indirilir.

 

      Engellilik İndiriminden Yararlanmak İçin Yapılacak Müracaatlarda Aranacak Belgeler Nelerdir?

 • Engelli Hizmet Erbabı İçin:
 1. Dilekçe (Ek-1),

 2. 3 Adet Fotoğraf (Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan 1 adet fotoğraf istenmektedir.)

 3. Çalıştığı işyerinden alınacak hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,

 4. Nüfus cüzdanı aslı (Yetkili tarafından görüldükten sonra iade edilmek üzere),

 • Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişilerin Müracaatlarında: 
 1. Dilekçe (Ek-1),

 2. Nüfus cüzdanı asılları (Yetkili tarafından görüldükten sonra iade edilmek üzere),

 3. Engelliye ait 3 adet fotoğraf, (Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan 1 adet fotoğraf istenmektedir.)

 4. Çalıştığı işyerinden alınacak hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,

 5. Engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge, (engelliye ait sağlık karnesinin fotokopisi yeterli bulunmaktadır.)

 6. Hizmet erbabının bir adet fotoğrafı

          Engellilik İndirimi Başvuruları Nereye Yapılacaktır?

 • Başkanlığımız mükelleflerinin çalışan engellileri, engellilik indiriminden yararlanmak için başvurularını Başkanlığımız Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü, Mükellef Hizmetleri Müdürlüğü, Vergi Uygulama Bölümüne yapacaklardır. 
 • Başkanlığımız mükelleflerinin il dışındaki iş merkezlerinde  çalışan engellilerin başvurularını nereye yapacağına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 27/11/2007 tarih ve 105410 sayılı yazıya göre; iş merkezleri ilimiz dışında bulunan mükelleflerin hastaneye sevklerinin iş merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesince yapılması gerekmektedir.

         Başvuralar Üzerine Yapılacak İşlemler Nelerdir?

 • Başkanlığımıza başvuran engellilerden Sağlık Kurulu Raporu bulunmayan hizmet erbapları dilekçelerinde belirttikleri sağlık kuruluşlarına sevk edilecekler.(Yönetmelikle tespit edilen hastanelerden ilimizde bulunan herhangi birine sevk talebinde bulunulabilir.) 
 • Yetkili sağlık kuruluşu tarafından posta yoluyla Başkanlığımıza gönderilen raporlar Başkanlığımızca Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda oluşturulan Merkez Sağlık Kuruluna gönderilecektir. 
 • Merkez Sağlık Kurulu, sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen raporları inceleyerek, başvuru sahibinin çalışma gücünün ne kadarını kaybettiğine karar vererek, Engellilik dereceleri belli olanlara ilişkin raporlar, indirimden faydalanmak isteyen ücretliye tebliğ edilmek üzere Başkanlığımıza gönderecektir. 
 • Başkanlığımızca, raporlarda belirlenen derecelere göre hizmet erbabının Engellilik indiriminden yararlandırılmaları gerektiğini, çalıştıkları kurumlara ve Başkanlığımız Vergilendirme Grup Müdürlüğü Vergilendirme Müdürlüğü’ne yazıyla bildirecektir.  
 • Rapor asılları, çalışılan kuruma gönderilen yazı ekinde ilgili çalışana tebliğ edilmek üzere gönderilmektedir. 
 • Kalıcı hastalık veya engeller için raporun bir defa verilmesi yeterlidir. Ancak, engel durumunun değişmesi halinde, rapor ve buna bağlı çalışma gücü kaybı oranı yeniden belirlenir. 
 • Engellilik başvurusu sonucu, dereceye giremeyen mükelleflerde sonuçtan bilgilendirilerek raporları kendilerine iade edilmektedir.

 

        Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Tabiri Kimleri Kapsamaktadır? 

 • engelli kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır. Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılacaktır.
 • Hizmet erbabı, çalıştığı işyerinden veya duruma göre kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan aldığı engelli kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sahifelerinin bir örneğini, bakmakla yükümlü olduğuna dair belge olarak dilekçesine ekleyecektir    

 

        Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Hangileridir?

 

         İlimizde, Engelli Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları, aşağıdaki gibi olup(EK-2), bu kuruluşlarda  yapılacak  değişiklikler Yönetmelikle belirlenmektedir.

  

            EKLER: 

 1. Dilekçe örneği, 
 2. Engelli Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları listesi
 3. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Formu
 4. Engelliler İçin MTV ve ÖTV'de Yeralan Özel Durumlar
 5. Engellilik İndirimi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
 
 

besbuton

bulten_btn

faaliyetr_btn2

24vh2

slogan2013
vimerbuton
vergibilir11